Regulamin:

 • Każdy użytkownik może zgłosić swoją stronę WWW do Katalogu.
 • O dodaniu strony do Katalogu decyduje Moderator, o fakcie dodania strony użytkownik zostanie powiadomiony na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony.
 • Aby strona została dodana do katalogu konieczna jest akceptacja regulaminu.
 • Nie dodajemy do Katalogu stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.
 • Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie, erotyczne i pornograficzne oraz naruszających zasady etyczne.
 • Strony zawierające materiały skopiowane z innych stron nie będą dodawane.
 • Zastrzegamy sobie prawo do skracania długich opisów zgłaszanych stron.
 • Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane.
 • Moderatorzy zastrzegą sobie prawo do usunięcia strony WWW bez podania przyczyny. Zgłoszone strony do katalogu przeglądane są raz dziennie i jeżeli w ciągu kilku dni Państwa strona nie pojawi się w zbiorach katalogu, oznacza to niezaakceptowanie strony przez Moderatorów katalogu.
 • Treść strony musi być zgodna z kategorią, do jakiej została zgłoszona.
 • Moderatorzy nie maja obowiązku wyjaśniać przyczyn usunięcia strony z Katalogu.
 • Moderatorzy zastrzegą sobie prawo do zmiany regulaminu.
 • Katalog stron jest stroną prywatną i decydujemy o dodaniu stron na podstawie odczuć subiektywnych, nie stanowi to wyniku jakichkolwiek badań i nie powinna być brana pod uwagę przy podejmowaniu lub prowadzeniu jakiejkolwiek działalności.
 • Moderatorzy katalogu mają prawo nie dodać zgłoszonej strony bez podania przyczyny.
 • Moderatorzy katalogu, oraz właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za treści i strony dodane przez użytkowników do jego zasobów.